Ogólne zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

do bezpośrednich ustaleń

TERMINY

od 7 do 14 dni

MODEL PŁATNOŚCI

success fee bądź inne do indywidualnego uzgodnienia

Gwarancja

3 do 6 miesięcy (wysokość zależy od stanowiska i specyfiki, stosujemy też 12 miesięczne gwarancje)

REKOMENDACJA

3 do 5 aplikacji, bądź więcej: do indywidualnego uzgodnienia

INNE

Stosujemy na wyraźne życzenie model współpracy testowej (blind cv)

Specyfika metod LEBO

  • Szybkie działanie
  • Nieskomplikowana dokumentacja
  • Obsługa pogwarancyjna w pełnym zakresie
  • Pełna dokumentacja i dyskrecja
  • Projekt prowadzony do skutku